Terapeutuddannelse

hjaelp

Den terapeutiske uddannelse hos IFUAM sigter mod at give kursisterne færdigheder, således at de ved gennemførelse af uddannelsen har tilegnet sig kompetencer så de formår på en professionel måde, at håndtere klienter med såvel misbrug samt andre personlighedsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen har som et overordnet formål, at den enkelte kursist tilegner sig en indsigt i egen måde at være, reagere og agere på i verden. Uddannelsen er således også en personlig rejse, hvor kursisten bliver tydelig på sig selv og egne værdier. Kursisten tilegner sig viden og indsigt i egne kropslige oplevelser og trænes i aktivt at forholde sig til disse, samt kan anvende denne opmærksomhed terapeutisk såvel i forhold til sig selv samt hos en given klient.

Det er en uddannelse hvor der lægges stor vægt på det praktiske, man udvikler og tilegner sig faglige værktøjer/teknikker samt knytter teori til disse.

Formålet med at kursisten tilegner indsigten i sig selv, er at denne skal kunne skabe et professionelt terapeutisk rum, hvor klienten kan være tryg, være sig selv og se sig selv, som den man er. Det frirum der derved skabes, anser vi som afgørende for, at klienten sammen med terapeuten kan udvikle sit liv og tilegne sig de nødvendige kompetencer der muliggør, at klienten kan leve i overensstemmelse med egne behov, ønsker og værdier.

Uddannelsen har en dynamisk tilgang til misbrug og hvad der ligger bag ved misbruget. Misbrug forstås i en bred forstand som værende videre udvikling af det personlige forsvar.

IFUAM definerer misbrug i en meget bred forstand som alt fra hårde stoffer, spil til det, at hverdagslivet leves igennem kompenserende adfærd – du gør noget andet end det du har brug for.

I forbindelse med uddannelsen trænes der blandt andet i:

 • At arbejde med behandling af mennesker
 • At være tæt på et andet menneske
 • At behandle sine klienter med respekt
 • At tage udgangspunkt i klienten
 • At være optaget af at møde klienten, der hvor klienten er
 • En teoretisk viden i terapeutiske værktøjer
 • At være interesseret og nysgerrig i at høre på klienten
 • At være opmærksom på klientens kropslige holdning
 • At være opmærksom på kropslige signaler – hos sig selv og den anden
 • At være sig selv – for at klienten kan være sig selv
 • At møde klienten uden at påtvinge værdier

Uddannelse er opdelt i 3 dele, grunduddannelse, træningsforløb og gruppeforløb.

Uddannelsens målgruppe er mennesker, der er interesseret i større personligt lederskab samt faglig og personlig udvikling.

Uddannelsen henvender sig primært til personer, som har en uddannelse eller relevant arbejdserfaring indenfor for det sociale område.

Uddannelsen er relevant for alle, som arbejder med mennesker blandt andet social- og sundhedshjælperne, sygeplejerskerne, lærere, pædagoger, konsulenter.

Psykoterapeut uddannelsen hos IFUAM er certificeret og godkendt af Reflektor. Dette betyder, at du efter gennemførelsen af terapeut uddannelsen hos IFUAM kan søge optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening.