Optagelseskrav

Optagelseskrav

Alle kan søge om at blive optaget på psykoterapiuddannelse ved IFUAM.

IFUAM optager ansøgere ud fra tre kvoter.

Generelle optagelseskriterier

 • Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.
 • Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder.
 • Alle ansøgere skal indsende en tilmeldingsblanket.
 • Der gives merit ud fra en individuel vurdering.
 • Efter endt grunduddannelse aftales optagelse på træningsforløbet i samarbejde med studievejlederen.

Kvote 1

Ansøgere med en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 2

Ansøgere som ikke opfylder kvote 1 kan komme ind på uddannelsen med dispensation på kvote 2.

Betingelserne er at ansøgeren har en uddannelse, der svarer til bachelor eller videregående akademisk uddannelse, samt har tre års relevant erhvervserfaring.

Optagelse på uddannelsen er baseret på en vurdering efter en personlig samtale.

Ved dispensation lægges vægt på,

 • Motivation
 • Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne
 • Erhvervserfaring (Særlig fokus på arbejdsfunktioner, arbejdsområder mv.)
 • Kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier.

Kvote 3

Ansøgere som ikke opfylder kvote 1 eller kvote 2 kan komme ind på uddannelse med dispensation på kvote 3.

Betingelserne er at ansøgeren har en uddannelse samt tre års relevant erhvervserfaring. Optagelse kan ske, hvis ansøgers uddannelse er suppleret med relevante kurser eller efteruddannelser indenfor terapi, personlig udvikling, supervision, psykologi eller ledelse (Mindst 120 timer ved sammenhængende forløb eller mindst 150 timer ved opsplittede forløb).

Optagelse på uddannelsen er baseret på en vurdering efter en personlig samtale. Endvidere skal ansøgeren indsende kort CV og dokumentation på forhold som betyder, at ansøgerne opfylder optagelseskriterierne, f.eks. kopi et personligt brev med oplysninger om motivation, arbejdsfunktioner, anbefalinger m.m.

Ved dispensation lægges vægt på,

 • Motivation
 • Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne
 • Erhvervserfaring (Særlig fokus på arbejdsfunktioner, arbejdsområder mv.)
 • Kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier.

Merit

Hos IFUAM gives merit og betingelserne herfor er følgende:

 • Godkendelse efter individuel samtale.
 • Godkendelse sker ud fra dokumentation af tidligere gennemførelse af fagligt materiale, skriftlige opgaver, antal timer, eksamener mv. Herudover vurderes der på muligheden for, at kunne gennemføre indenfor normeret tid.

Der gives merit for dokumenteret gennemførelse af enkeltstående moduler.

Orlov

Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering baseres på en af følgende omstændigheder:

 • Personlige og private forhold
 • Arbejdsmæssige forhold
 • Barsel
 • Sygdom