Om Gruppeforløb

Gruppeforløbet.

ørn i luft

Gruppeforløbet henvender sig til personer, der har gennemført grunduddannelsen og træningsforløbet og som fortsat ønsker at udvikle terapeutiske evner yderligere. Det specialiserede kursusforløb har fokus på terapitræning i par, gruppe og familier.

Under forløbet arbejdes der med terapitræning, samt kursistens evne til at være i offensiven og kursistens evne til at håndtere kompleksiteten i gruppesammenhænge, familie og par. Ligesom ved individuel terapi er der en stor opmærksomhed på det kropslige forstået sådan, at tydeliggørelse af terapeutens egne kropslige oplevelser og de der tilknyttede følelser til stadighed er i fokus, således at terapeuten trænes i at skille egne følelser fra gruppens, familien og parrets følelser.

Undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder, få indsigt i dynamikker i forhold til par, familier og grupper, samt arbejde med eventuelle problemstillinger der måtte opstå i gruppen eller i relationerne kursisterne imellem. I forbindelse med sidstnævnte vil vi tilbagevendende gøre brug af encounter (Carl Rogers) – både som en træningssituation (en del af uddannelsen), men også som en metode / et problemløsende værktøj. Den enkelte kursist vil få lejlighed til at være gruppeleder og derved få erfaring i det, at styre en gruppe.

Gruppeforløbet består af modul 16 til 21. (6 moduler i alt)

Det er muligt at afslutte Gruppeforløbet med eksamen eller blot modtage et kursusbevis på, at man har gennemført uddannelsen.

Modul 16

Formål:

Træning i opstart af en gruppe.
At arbejde med kropsøvelser i en gruppe.

Emner:

 • Grupper.
 • Roller.
 • Lederskab.
 • Kropsøvelse.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hvid, Tove – Kroppens fortællinger
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Selva, Patricia Della – Intensiv dynamisk korttidsterapi
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi
 • Anne Stokkebæk – Korttidsterapi i grupper på dynamisk relationelt grundlag
 • Arne Sjølund – Gruppepsykologi
 • Lars Svedberg – Gruppepsykologi Om grupper, organisation og lederskab
 • Wilfred R Bion – Erfaringer i grupper

Modul 17.

Formål:

Som en forberedelse til parterapi, at arbejde med seksualitet, at kunne italesætte seksuelle dilemmaer.
At træne det at præsentere sig – at stå frem.
Kropstræning.

Emner:

 • Seksualitet
 • At præsentere sig
 • Kropstræning
 • Encounter

Litteratur:

 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Hvid, Tove – Kroppens fortællinger
 • Lipton, Bruce H. – Intelligente celler
 • Selva, Patricia Della – Intensiv dynamisk korttidsterapi
 • Anne Stokkebæk – Korttidsterapi i grupper på dynamisk relationelt grundlag Hans Reitzels Forlag
 • Lars Svedberg – Gruppepsykologi Om grupper, organisation og lederskab
 • Arnold Minddell – Lederskabets kunst

Modul 18

Formål:

At opnå færdigheder i parterapi og forstå kompleksiteten i et parforhold.

Emner:

 • Parforhold.
 • Indre objekters betydning for parforholdet.
 • Parforholdet i en social kontekst.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Schellenbaum, Peter – Farvel til selvødelæggelse
 • Yalom, Irvin D. – Kærlighedens bøddel
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi
 • Hanne Hostrup – Tæft, trit og retning
 • Janet G Voititz – At kæmpe for nærhed
 • Thomas Nielsen – Kærlighed og parforhold – under forskernes lup
 • Harville Hendrix – Kærlighed og samliv
 • Paula Jakobsen – Parforholdet – Forelskelse – Krise – Terapi

Modul 19.

Formål:

At arbejde med bevægelsesprogrammer.
Træning i at modtage og give supervision.
Træning i gruppeledelse.
Din rolle i gruppen – kunstterapeutisk udtrykt.

Emner:

 • Supervision.
 • At være offensiv.
 • Lederskab for en gruppe.
 • Kunstterapi.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Skov, Vibeke – Kunstterapi
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Lønstrup, Britta – Det åbne rum
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi
 • Kent Gordon – Psykoterapi Supervision

Modul 20

Formål:

At få erfaring i det at arbejde med en familie.
Udtrykke sig – gestalt teater.

Emner:

 • Barndomsfamilie.
 • Familieterapi.
 • Gestalt teater.

Litteratur:

 • Løvlie Schibbye, Anne-Lise – Relationer
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Lønstrup, Britta – Det åbne rum
 • Selva, Patricia Della – Intensiv dynamisk korttidsterapi
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi
 • Anne Stokkebæk – Korttidsterapi i grupper på dynamisk relationelt grundlag
 • Aia Asen m. fl. – Flerfamilie terapi Nye veje i familiearbejde

Modul 21.

Formål:

Fortsat arbejde med familieterapi samt eksamen

Emner:

 • Problemstillinger i familier.
 • Refleksioner.
 • Eksamen.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig