Om træningsforløbet

Træningsforløbet.

sommerfugl

Træningsforløbet henvender sig til personer, der har gennemført grunduddannelsen (se optagelseskriterier) og ønsker, at udvikle terapeutiske evner yderligere samt at få et bredere kendskab til terapiens verden.

Træningsforløbet består af modul 6 til 15(10 moduler i alt)

På træningsuddannelsen arbejdes der primært med terapitræning. I den sammenhæng er der en stor opmærksomhed på det kropslige. Der arbejdes således på at tydeliggøre kursisten egne kropslige oplevelser og de der tilknyttede følelser, således at kursisten trænes i, at adskille egne følelser fra klientens.

Endvidere arbejdes der konkret i modul 12 – 14 med kognitive terapeutiske færdigheder.

Temaer på træningsforløbet er bl.a. personlig udvikling, udviklingspsykologi, empati, konflikthåndtering, kropstræning/opmærksomhed, sanser, personlighedsstruktur, objekter, tilknytning, forsvar, etik-moral –normer, depression, angst, personlighedforstyrelser, terapitræning, grundfølelser.

Undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder, få indsigt i egen personlig struktur og arbejde med eventuelle personlige problemstillinger.

Det er muligt at afslutte træningsuddannelsen med eksamen eller blot modtage et kursusbevis på, at man har gennemført uddannelsen.

Modul 6.

Formål:

At styrke evnen til at skabe kontakt. Træne evnen til kropslig opmærksomhed. At forholde sig til det terapeutiske rum, samt at forholde sig til etiske overvejelser i forbindelse med terapi.

Emner:

 • Terapeutens rolle.
 • Arbejde med livshistorie.
 • Kontakt.
 • Kropslig opmærksomhed/ de kropslige reaktioners betydning.
 • Sociogram.
 • Etik.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Friborg, Annette – Fra fucking barndom til fed fremtid
 • Hvid, Tove – Kroppens fortællinger
 • Schellenbaum, Peter – De uelskedes sår
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi
 • Lønstrup, Britta –Det åbne rum

Modul 7.

Formål:

Introduktion og træning af klientcentreret terapi – herunder psykoterapiens historie.
At arbejde med behov, styrkelse af livets fundament, det gode liv samt træne terapeutiske færdigheder.

Emner:

 • Behov – Maslows behovspyramide.
 • Bevægelsesprogram.
 • Klientcentret terapi.
 • Livets fundament.
 • Det gode liv.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Revstedt, Per – Motivationsarbejde
 • Poulsen, Arne – Børns udvikling
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Løvlie Schibbye, Anne-Lise – Relationer
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Balint, Michael – Grundbristen
 • Craford, Clarence – Udviklende fortrolighed
 • Hvid, Tove – Kroppens fortællinger
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi

Modul 8.

Formål:

Indblik i tilknytningsteorier.
At arbejde med grænsesæting og dennes betydning –grænser, sansning og følelser.
Indre objekter – ideal og real mor /far.
Terapeutisk træning.
Terapi med ekstern klient.

Emner:

 • At sætte grænser for sig selv og i relation til andre – betydningen af dette.
 • Sanser og følelser.
 • Tilknytning.
 • Tillid.
 • Ideal/real far og mor.
 • Terapi med klient.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Schellenbaum, Peter – De uelskedes sår
 • Woititz, Janet G – Voksne børn af alkoholikere
 • Poulsen, Arne – Børns udvikling
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Løvlie Schibbye, Anne-Lise – Relationer
 • Craford, Clarence – Udviklende fortrolighed
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Schellenbaum, Peter – Farvel til selvødelæggelse
 • Yalom, Irvin D. – Kærlighedens bøddel

Modul 9.

Formål:

At forstå betydningen af forholdsafhængighed samt betydningen af gruppe tilhørsforhold.
At se kunstterapi som en måde at tydeliggøre personlige udviklingspotentialer.

Emner:

 • Hvilke roller har du haft i forskellige grupper?
 • Kunstterapi.
 • Forholdsafhængighed.
 • Sætte grænser i livet.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Skov, Vibeke – Kunstterapi
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hvid, Tove – Kroppens fortællinger
 • Poulsen, Arne – Børns udvikling
 • Løvlie Schibbye, Anne-Lise – Relationer
 • Jørgensen, Carsten Rene – Personlighedsforstyrrelser
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet

Modul 10.

Formål:

Træning i kontakt og empati – at gå med klienten.

Selvafsløring og kropslig opmærksomhedstræning.

Terapi med ekstern klient.

Emner:

 • Kontakt og empati.
 • Terapi med en klient.
 • Objektrelationer.
 • Joharis vindue.
 • Arbejde med kropsfornemmelse.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Løvlie Schhibbye, Anne-Lise, Relationer
 • Balint, Michael – Grundbristen
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet

Modul 11.

Formål:

At få indblik i dannelsen af det personlige forsvar og få indblik i deraf forskellige forsvarsmekanismer.

At arbejde med grundfølelser.

Terapi med klient.

Emner:

 • At kunne se klientens forsvar.
 • Grundfølelser.
 • Terapi med klient.
 • Kreativ udtryk.
 • Eget forsvar.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Gorski, Terence T.- Benægtelse
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Hvid, Tove – Kroppens fortællinger
 • Dahl, Alv A. og Aud Dalsegg – Charmør og Tyran
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Lipton, Bruce H. – Intelligente celler
 • Prochaska, Norcross, DiClemente – Varig forandring
 • Yalom, Irvin D. – Eksistentiel Psykoterapi

Kognitiv terapi – modul 12, 13 og 14.

Moduler 12, 13 og 14 er indføring i kognitiv terapi, teoretisk og praktisk.

Man skal have en ekstern øve klient. Øve klienten skal bruges til at træne kognitiv terapi og denne træning danner grundlag for kursistens afsluttende skriftlige eksamen i kognitiv terapi.

Modul 12.

Formål:

At forstå og begynde at udføre kognitiv terapi ud fra den kognitive terapis grundmodel.

Den kognitive terapis historie.

Supervision af arbejde med ekstern klient.

At påbegynde journal skrivning.

Emner:

 • Kognitiv terapi.
 • Kognitiv grundmodel.
 • At differenciere tanke følelse impuls og handling.
 • Stress.
 • Behandlingsplaner.
 • Sokratisk indspørgen.
 • Adaptiv/maladaptiv.
 • Social færdighedstest.

Litteratur:

 • Gorski, Terence T. – Benægtelse
 • Beck, Judith S. – Kognitiv terapi
 • Cullberg, Johan – Dynamisk Psykiatri
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Mørch & Rosenberg – Kognitiv Terapi
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi

Modul 13.

Formål:

Træne kognitiv terapi i forbindelse med depression og angst.

Forholde sig til begreberne depression og angst.

Supervision af arbejde med ekstern klient.

At arbejde med test.

Emner:

 • Kognitiv terapi.
 • Behandlingsplaner.
 • Depression.
 • Angst.
 • At differenciere tanke, følelse, impuls og handling.
 • Diagnoser.
 • Journalskrivning.

Litteratur:

 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Beck, Judith S. – Kognitiv terapi
 • Cullberg, Johan – Dynamisk Psykiatri
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hougaard, Esben – Kognitiv behandling af angst og panik
 • Jørgensen, Carsten Rene – Personlighedsforstyrrelser
 • Mørch & Rosenberg – Kognitiv Terapi
 • Mortensen, Karen Vibeke – Fra neuroser til relationsforstyrelser
 • Prochaska, Norcross, DiClemente – Varig forandring
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi

Modul 14.

Formål:

Fortsat træning i de kognitive grundbegreber.

At arbejde med begrebet personlighedsforstyrelse.

Supervision af arbejdet med ekstern klient.

Emner:

 • Personlighedsforstyrrelser.
 • Sokratisk indspørgen.
 • Behandlingsplaner.
 • Journal skrivning.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Revstedt, Per – Motivationsarbejde
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Berlin, Sverker – Galskabens magt
 • Balint, Michael – Grundbristen
 • Beck, Judith S. – Kognitiv terapi
 • Cullberg, Johan – Dynamisk Psykiatri
 • Dahl, Alv A. og Aud Dalsegg – Charmør og Tyran
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Jørgensen, Carsten Rene – Personlighedsforstyrrelser
 • Mørch & Rosenberg – Kognitiv Terapi
 • Mortensen, Karen Vibeke – Fra neuroser til relationsforstyrelser
 • Young, Jeffrey E. – Kognitiv terapi ved peronlighedsforstyrrelser
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi

Modul 15.

Formål:

Afslutte det kognitive terapeutiske forløb.

Arbejde med projektion.

Eksamination.

Emner:

 • Projektion.
 • Supervision.
 • Eksamen.

Litteratur:

 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Beck, Judith S. – Kognitiv terapi
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Mørch & Rosenberg – Kognitiv Terapi
 • Løvlie Schibbye, Anne-Lise – Relationer
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi