Tidligere kursisters erfaringer

Undervisningsformer

En betydningsfuld beslutning.

Grundforløbet på IFUAM har til dato været min bedste investering.

Jeg er vokset op i et hjem hvor mor og far ikke altid var lige gode venner og hvor der ikke var så meget plads til mig og mine behov. Der blev ofte opdraget med håndflader og ikke med ord. Trøst måtte jeg selv finde, alene på mit værelse. I et forsøg på at passe på mig selv, har jeg gennem livet dannet nogle massive forsvar og har altid måttet kæmpe med skam og lavt selvværd.

Da min Kone (som selv er i gang med psykoterapeut uddannelsen) foreslog mig at starte op på grundforløbet,var jeg lidt skeptisk. Jeg er til dagligt tekniker på en større virksomhed og tænkte, at den terapeutiske verden lå fjert fra alt hvad jeg kender. Det lykkedes mig at overvinde min angst for det ukendte og jeg sprang ud i det. Det viste sig at være en fantastisk beslutning.

Arne og Bodil samt de øvrige kursister har været en fantastisk støtte og jeg har gennem hele forløbet følt mig i sikre hænder, hvilket har gjort at jeg har turdet lukke op og arbejde med mig selv.

For mig har IFUAM været mit livs vendepunkt. Jeg er blevet modig og tør nu kigge ind af og kan sætte ord på mine følelser. Jeg er blevet mildere og mere imødekommende over for mig selv og mine omgivelser, hvilket jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på. Mit selvværd er vokset i takt med at jeg er begyndt at acceptere mig selv. Dette bevirker at jeg i dag  både kan sige til og fra uden at føle mig forkert. Jeg har fundet ro i min hverdag og i mig selv og kan nu nyde mit eget selvskab.

Kærlig hilsen Johnny Hold 22  2017

 

Min rejse med IFUAM…

Min rejse med IFUAM, har været den vildeste personlige rejse i mit liv. Det har krævet meget mod, styrke og energi, at nå hertil. Men sammen med IFUAM, gjorde de det muligt at skabe denne forandring med mig. Aldrig har jeg mødt sådan en rar og uddelt opmærksomhed, som fra dette sted. Tak

Jeg kan varmt anbefale til alle der vil på en faglig og personlig rejse og vælge IFUAM

Kærlig hilsen Cecillie Brink – Certificeret psykoterapeut. (dec. 2016)

Min personlige udviklingsrejse….

Arne er en dygtig, skarp, autentisk og kærlig psykolog/terapeut, og den bedste som jeg har mødt på min personlige udviklingsrejse, der blev igangsat for 14 år siden (netop hos Arne). Jeg forundres ofte over, hvordan han formår at de-komplicerer forhold, der hos mig i øjeblikket opleves som fastlåste og umulige at handle/ændre på. Arne italesætter nye vinkler og pludselig ligger løsningen ligefor og er tit uhyre simpel.

Jeg oplever mig i relationen med Arne set, hørt, forstået og rummet på en måde, der bevirker at jeg går fra vores mødet med fornyet styrke og tro på mig selv. Jeg mærker fra Arne en autensitet, interesse og kærlighed, der gør at jeg tør være mig, fordi jeg bliver rummet uanset hvad jeg italesætter, eller hvor jeg er i min proces.

Arne besidder den sjældne evne at turde stå ved sine usikkerheder, fejl eller mangler og er derfor for mig også her, det ideelle forbillede både som menneske og terapeut.

Bodil har jeg først lært at kende på uddannelsen til psykoterapeut. Bodil er skarp, dygtig, autentisk og kærlig i sin tilgang til kursisterne. Hun er eminent til at se bag om de forskellige former for forsvar, også selv som forsvarerne kan synes tiltalende eller sjove. Hun tør stille sig selv til rådighed og provokerer for at skabe autentisk kontakt/komme bag forsvarerne, men ud fra en hårfin balancering og fornemmelse for, hvor meget den enkelte kan klare.

Jeg kan gentagne ordene skrevet om Arne i forhold til Bodil, da hun besidder de samme kvaliteter og egenskaber. Jeg oplever mig i relationen med Bodil set, hørt, forstået og rummet på en måde, der bevirker at jeg går fra vores mødet med fornyet styrke og tro på mig selv. Jeg mærker fra Bodil en autensitet, interesse og kærlighed, der gør at jeg tør være mig, fordi jeg bliver rummet uanset hvad jeg italesætter, eller hvor jeg er i min proces.

De er begge to helt unikke fantastiske kærlige og dygtige terapeuter, og jeg kan kun give deres kurser og uddannelse mine aller bedste anbefalinger.

Gitte/44 år (dec. 2016)

For mig var det guld…….

Jeg gik på det første hold 2002, både den 1 årige grunduddannelse og efterfølgende det 2 årige træningsforløb.

For mig var det guld. For det første at få muligheden at arbejde med mig selv igennem 3 års intensiv arbejde, samtidig med at jeg uddannede mig til terapeut.

Jeg har fået et fundament og nyt udgangspunkt i min tilværelse, som jeg ikke ellers ville have. Kendskab til mine stærke og svage sider, muligheden for at arbejde med dette og derved med et meget stærkere udgangspunkt end tidligere.

Med mit arbejde i dag som leder, er den viden jeg tillærte mig dengang også værdifuld. Anerkendende ledelse, motivationsarbejde og konflikthåndtering er blot nogle af de værktøjer jeg har med mig.

Jeg kan kun sige at uddannelsen hos IFUAM er meget mere end en terapeutisk uddannelse. Det er et nyt og stærkere udgangspunkt for livet.

Britta B

 

En faglig og ikke mindst personlig rejse

En faglig og ikke mindst personlig rejse, det er hvad jeg har oplevet i de tre år jeg har været tilknyttet IFUAM.

Min forventning var, at jeg skulle højne min faglighed igennem nogle konkrete redskaber og teknikker og jeg på den måde ville blive en bedre behandler. Jeg er blevet en bedre behandler igennem uddannelsen, men ikke på den måde jeg inden havde forstillet mig.

Jeg er blevet meget mere bevidst om hvad der er mit, og hvad der er klientens/den unges i relationen og på den måde blevet meget bedre til, at bringe netop dette i spil i samtalen.

Min oplevelse er, at det har gjort mig meget bedre i stand til, at rumme mine egne følelser i samspillet med andre, som efter min mening er en forudsætning for den gode samtale.

Kan kun varmt anbefale at gå i gang med uddannelsen hos IFUAM.

Jon Skriver – Forstander Tagkærgaard

 

Grundkurset på IFUAM.

”Jeg var i begyndelsen meget skeptisk over for metoden på uddannelsen, da jeg altid har lært, at skal man lære noget, så bruger man udelukkende hovedet. Sådan er det ikke på denne uddannelse. Her bruges ikke kun hovedet, men også kroppen. Det teoretiske grundlag er koblet med mange praktiske øvelser. De praktiske øvelser gør uddannelsen unik og læringen til noget helt særligt. Jeg har erkendt, at det at lære med kroppen bliver automatiseret læring, hvor det tillærte langsomt bliver til noget jeg nærmest instinktivt gør i min hverdag.

Det intensive arbejde med mig selv i uddannelsen har rustet mig i de udfordringer, der før gjorde mig usikker. Det betyder, at jeg i dag finder mere ro i mig selv, når jeg står i vanskelige situationer og er langt bedre til at fokusere i de svære samtaler på mit arbejde.”

Anne Mølgaard Raun – Pædagogisk Leder, Storskoven

Personlig og faglig rejse.

Chefen tilbød mig grundforløbet ved IFUAM, da det ville styrke mig i mit job på behandlingsstedet med piger i alderen 15 – 21 år.

Jeg havde en forhåbning om at min “mavefornemmelse” ville blive vækket, da jeg ikke kunne mærke mine følelser. Dette skulle naturligvis indfries, uden at jeg blev for åben og uden at jeg var nødt til at vise min skrøbelighed.

Gennem uddannelsen blev jeg klog på adfærdsmønstre og overlevelsesstrategier, som jeg havde tillært mig gennem min opvækst. Ligeledes hvornår disse mønstre var u- og hensigtsmæssige for mig i min dagligdag.

Grunduddannelsen (hold 13) gav mig et stort kendskab til mig, min rygsæk blev bredt ud på gulvet. Den 2 årige (hold 5) bandt sløjfen så jeg også vidste hvordan jeg skulle og kunne ændre disse mønstre. Og ikke mindst at jo mere jeg fik arbejdet med mig selv, jo mindre bremsede jeg de unge piger i deres udvikling, fordi jeg kunne være sammen med dem om deres.

Mine medkursister blev en “familie” der kendte / kender mig bedre end min biologiske familie.

Helle – medarbejder på Bjerget.