Certificeret af

IFUAM er certificeret uddannelse af Dansk Psykoterapeutforening.

certifikat

I maj 2014 påbegyndte IFUAM at udarbejde det materiale som skulle danne grundlag for bedømmelsen af IFUAM. Processen har været en fantastisk rejse hvor alle hjørner af uddannelsen har været drøftet.

Selve evalueringen af IFUAM er påbegyndt i august 2015 og blev foretaget af Reflektor.

IFUAM blev godkendt i januar 2016 og terapeutuddannelsen hos IFUAM er godkendt uden afvigelser.

Den faglige følgegruppe som har været med til at evaluere uddannelsen hos IFUAM har i forbindelse med evalueringen udtalt følgende:

”Det er dog tydeligvis en uddannelse, der fokuserer intenst på terapeutens påvirkning af patienterne meget konkret gennem hele forløbet hvilket er meget positivt. Det er også en uddannelse der fokuserer på at lære kursisterne at skelne mellem egne og patientens følelser meget konkret gennem forskellige øvelser i tilfælde af modoverføring eller intens identifikation”

og videre

”Følgegruppen bemærker, at der angives at uddannelsens mål er at uddanne psykoterapeuter til at arbejde med misbrugsproblematikker og andre personlighedsproblematikker. Følgegruppens ser således ikke at denne uddannelse alene uddanner folk til at arbejde med misbrugere, men snarere en psykoterapeutuddannelse der oveni klæder kursisterne på til at kunne arbejde med misbrugere.
Følgegruppen har ikke tidligere set en decideret drejebog for 21 moduler i nogen uddannelser, så det er tydeligt, at det er en uddannelse, der har gennemtænkt progressionen og læretrinnene i de enkelte moduler meget nøje. Dette ses som meget positivt.”