Kollegaens betydning i misbrugsbehandling

kollegaer

Det kan være en stor udfordring at være kollega til en misbruger – uanset misbrugets karakter. Hvordan håndtere dette? Mange gange vil man se, at kollegaens og misbrugerens dilemmaer er enslydende – nemlig vanskelighederne i at italesætte misbruget. Der gives bud på at håndtere dette.

Samtidig tydeliggøres det hvor stor betydning kollegaer og pårørendes aktive deltagelse i behandlingen har for den enkelte misbruger.

IFUAM holder oplæg fra en times varighed til 3 timer.

Så har du og dine kollegaer brug for ny inspiration i jeres arbejde så kontakt os for at høre om muligheder og priser. IFUAM på mail kontakt@ifuam.dk eller på telefon 29618604.