Grunduddannelse

kamp-for-overlevelse

Grunduddannelsen har 5 moduler.

På grunduddannelsen stifter kursisten bekendtskab med terapiens verden. Under forløbet er der et særligt fokus, at arbejde inden for misbrugs- og afhængighedsområdet. Misbrug og afhængighed forstås i IFUAMs regi bredt.

På grunduddannelsen arbejdes der primært på, at være til stede og skabe kontakt. Både evnen til at være til stede og have kontakt vanskeliggøres ofte af manglende opmærksomhed på egne indre konflikter, hvorfor dette også er centralt igennem kursusforløbet.

Formålet for den enkelte er:

  • At få indsigt i egne indre dynamikker.
  • At kursisten kan leve et for vedkommende tilfredsstillende personligt liv.
  • At blive bedre til at skabe god kontakt til klienterne
  • At blive bedre til at bevare overblikket og fastholde perspektivet for behandlingsarbejdet med den enkelte klient
  • Styrkes i at kunne være sammen med klienten og rumme dennes følelser
  • At kunne “holde” klienten ud

Undervisningen på grundmodulet er en vekslen mellem teorioplæg, træningsøvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder, få indsigt i egen personlig struktur og få mulighed for at arbejde med eventuelle personlige problemstillinger.

Grunduddannelsen fungerer som første del af terapeut uddannelsen. Der afsluttes med kursusbevis for gennemført kursus.

Du kan læse om optagelseskravene på grunduddannelsen under punktet ”Optagelseskrav”.

Kurset forløber over 1 år – fordelt på 5 moduler à 3 døgn. Der er gruppearbejde imellem hvert modul.

Grunduddannelse indeholder ca. 180 lektioners undervisning og ca. 70 timers forberedelse.