Om grunduddannelsen

Grunduddannelsen:

DI2P0489-3

På Grunduddannelsen arbejdes der primært på at være til stede og skabe kontakt. Både evnen til at være til stede og have kontakt vanskeliggøres ofte af manglende opmærksomhed på egne indre konflikter.

Undervisningen på grundmodulet er en vekslen mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder/terapeutisk træning, få indsigt i egen personlige struktur og få mulighed for, at arbejde med eventuelle personlige problemstillinger.

Grunduddannelsen består af modul 1 til 5.

Efter grunduddannelsen udleveres kursusbevis og aftaler eventuelt fortsættelse på psykoterapeutuddannelsen efter samtale med kursuslederen.

Modul 1

Formål:

Du introduceres til den arbejdsmetode der bruges på kurset. Du træner med udgangspunkt i dig selv i kommunikation og kontakt. Herudover defineres misbrugsbegrebet og du får kort indføring i at arbejde med livslinie.

Emner:

 • Definition af misbrug – mit misbrug.
 • De fire kommunikationslag.
 • Aktiv lytning.
 • Hvordan kommunikerer jeg?
 • Livslinjen

Litteratur:

 • Lundqvist, Thomas & Dan Ericsson ”Ud af hashmisbrug”
 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Friborg, Annette – Fra fucking barndom til fed fremtid
 • Schellenbaum, Peter – De uelskedes sår

Modul 2

Formål:

At blive tydelig på hvad der foregår i dig – dvs. opmærksomheddstræning.

Styrke din evne til at handle ud fra det du mærker.

Indre objekters betydning i forhold til behovsopfyldelse.

At arbejde med misbrugslinie.

Emner:

 • Opmærksomhedstræning og kontakt med sig selv
 • Handler du på det du mærker
 • Tænding
 • Maslows behovspyramide
 • Forældres betydning
 • Misbrugslinjen

Litteratur:

 • Lundqvist, Thomas & Dan Ericsson ” – Ud af hashmisbrug”
 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Revstedt, Per – Motivationsarbejde
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Schellenbaum, Peter – De uelskedes sår
 • Woititz, Janet G – Voksne børn af alkoholikere

Modul 3

Formål:

At videreudvikle dine terapeutiske færdigheder.

Træne brugen af arbejdet med livslinie.

At ”lære af” misbrugeren – introduktion til en måde at arbejde med de forskellige personlighedsdele.

Emner:

 • Objektrelationer
 • At være til stede
 • Livslinjen
 • Sund – usund
 • Identifikation af misbrugsdelen i personligheden.

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Lundqvist, Thomas & Dan Ericsson -”Ud af hashmisbrug”
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Woititz, Janet G – Voksne børn af alkoholikere

Modul 4

Formål:

Tydeliggørelse af eget forsvar og betydningen af dette.

Bag misbruget er der et udækket behov – at arbejde med dette.

Tilbagefaldsarbejde – at arbejde med din evne til at fastholde dit perspektiv på et godt liv.

Emner:

 • Hvilke behov ligger bag ved misbruget.
 • Hvad er mit forsvar?
 • Hvordan virker mit forsvar?
 • Tilbagefald

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Revstedt, Per – Motivationsarbejde
 • Gorski, Terence T. – Benægtelse
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Berlin, Sverker – Galskabens magt

Modul 5

Formål:

At arbejde med det at sige farvel.

At arbejde med egen betydning.

At være i offensiven med sig selv.

Emner:

 • Hvor er du i dit liv?
 • Hvilke farveller har du ikke fået sagt?
 • Tilbagehold
 • Egen betydning

Litteratur:

 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Revstedt, Per – Motivationsarbejde
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Schellenbaum, Peter – De uelskedes sår

Du kan hente den samlede studieordning her – Studieordning – Opdateret 20032020