Tema og metode

metode

Temaer på grunduddannelsen

På psykoterapeutuddannelsen hos IFUAM undervises der ikke i fag men i temaer. Henover det enkelte modul arbejdes der med modulets temaer. Mellem hvert modul skal kursisterne mødes en gang i studiegrupper. I studiegruppen arbejdes der med stillede opgaver som både er teoretiske, skriftlige samt terapeutisk træning og gruppearbejde.

Temaer på grunduddannelse er:

 • Kontakt, at mærke, agere/reagere, tænding
 • Behov, opmærksomhed på sig selv
 • Misbrug, clean/misbrug, egen indre misbruger
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Konfliktløsning, at være i offensiven, grænsesætning
 • Systematik og færdighedstræning
 • Forsvarsmekanismer
 • Medmisbruger
 • At tage lederskab
 • Kommunikation, herunder samtaleteknik
 • Kreativitet

Metodebaggrund

Psykoterapeutuddannelsen ved IFUAM tager udgangspunkt i Carl Rogers klientcentreret terapi, suppleret med gestalt- og kognitiv terapi, herudover lægges der vægt på kropslig opmærksomhed.

En metode hvor man tager udgangspunkt i, at det enkelte individ har en egen fornemmelse for hvad der er rigtigt og forkert. At kroppen indeholder de impulser som den enkelte skal bruge for at kunne styre sit liv på en måde så der opnås maksimal tilfredshed.

Der arbejdes således på, at den enkelte lærer sine kropslige impulser at kende, at forholde sig til dem og handle i overensstemmelse hermed på en måde så den enkelte kan styre sit liv i en for hende/ham rigtig retning.

Dette medfører at der bliver lejlighed til at se på den enkeltes struktur, traumer, vaner og normer, således at det bliver muligt for den enkelte at leve et lystfyldt og tilfredsstillende liv.

Endvidere arbejdes der kontinuerligt med den kognitive grundmodel: tanke, følelse, impuls og handling. En metode hvor man hjælper den enkelte til at komme i kontakt og blive tydelig på virkeligheden, samt lære at være i den, med sig selv og den anden.