Tema og metode

metode

Temaer:

På psykoterapeutuddannelsen hos IFUAM undervises der ikke i fag men i temaer. Mellem hvert modul mødes kursisterne en gang i studiegruppe. Der arbejdes med opgaver af såvel praktisk som teoretisk art.

Som kursist er du også i en lille træningsgruppe, hvor du mødes kontinuerligt og arbejder såvel med dine personlige problemstillinger samt træner dine terapeutiske færdigheder.

Temaer på er træningsforløbet er bl.a.:

 • Motivation
 • Forsvarsmekanismer
 • Opmærksomhed på kropslige signaler
 • Gestaltteater
 • Forholdsafhængighed
 • Kontakt
 • Livets fundament – den indre dynamik
 • Behovstilfredsstillelse
 • Arbejde med udviklingshypoteser
 • Grænsesætning
 • Indre styring – herunder arbejde med evne og villighed til at tage stilling
 • Kreative udtryksformer
 • Livslinje

Metode

Klientcentreret terapi

Gestalt/krop terapi

Kunst terapi

Kognitiv terapi