Specialtilrettelagte forløb og kurser

Denne terapeutiske uddannelse sigter mod at give kursisterne færdigheder således, at de ved gennemførelse af uddannelsen har tilegnet sig kompetencer så de formår på en professionel måde i samarbejde med klienten / klienterne at tilrettelægge et terapeutisk forløb, såvel individuelt samt for par og grupper.

Se vores forskellige forløb Kurser & Oplæg Optagelseskrav FAQ

Den terapeutiske opkvalificering

Denne terapeutiske opkvalificering sigter mod at give kursisterne færdigheder således, at de ved gennemførelse af uddannelsen har tilegnet sig kompetencer så de formår på en professionel måde i samarbejde med klienten / klienterne at tilrettelægge et terapeutisk forløb, såvel individuelt samt for par og grupper.

Da det vigtigste redskab i psykoterapi er terapeuten selv, har forløbet som et overordnet formål, at den enkelte kursist tilegner sig indsigt i egen måde at være, reagere og agere på i verden. Forløbet er således også en personlig rejse, hvor kursisten bliver tydelig på sig selv og egne værdier. Kursisten tilegner sig viden og indsigt i egne kropslige oplevelser og trænes i aktivt at forholde sig til disse, samt kan anvende denne opmærksomhed terapeutisk såvel i forhold til sig selv samt hos en given klient.

Se vores forskellige forløb

Den terapeutiske træning

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Det personlige lederskab er et 1 årigt forløb med 5 moduler.

Der bliver arbejdet med det personlige og faglige lederskab så din evne til at være sammen med den anden styrkes.

Indholdet på Det Personlige Lederskab er tilsvarende den nuværende Grunduddannelse.

læs mere

TERAPEUTISKE FÆRDIGHEDER & KONTAKTKOMPETENCER

Kursusforløbet er et 1 årigt forløb med 6 moduler.

Kursusforløbet er for den der har terapeutisk træning – kurser der svarer til Det personlige lederskab.

Kurset er til dig der ønsker at udvikle dine terapeutiske færdigheder yderligere.

Læs mere

FORDYBELSESKURSER

Modulopbyggede fordybelseskurser

Fordybelseskurser henvender sig til dig der har terapeutisk erfaring og ønsker at udvikle / genopfriske / fordybe dig i special tilrettelagte temaer.

  • KOGNITIV TERAPI
  • PARTERAPI
  • FAMILIETERAPI
  • SUPERVISION
  • GRUPPELEDELSE
Læs mere

FAQ

Vores FAQ-sektion er skabt for at give dig hurtig adgang til de mest almindelige spørgsmål, vores besøgende og kursister stiller. Her finder du klare og informative svar på alt fra Kursusophold og support til betalingsmuligheder og optagelse. Hvis du ikke finder det, du leder efter, er du velkommen til at kontakte os.

Et modul på kurset hos IFUAM afholdes henover en periode på fire dage med overnatning.

Hos IFUAM undervises der ikke i fag men i temaer. Henover det enkelte modul arbejdes der med modulets temaer. Mellem hvert modul skal kursisterne mødes en gang i studiegrupper, hvor der arbejdes med stillede opgaver som både er teoretiske, skriftlige samt terapeutisk træning og gruppearbejde.

Undervisningen på hele uddannelsen udgør ca. 1300 lektioner, hvor af ca. 400 lektioner er selvstudie.

Undervisningen hos IFUAM foregår på Stenstruplund Kursuscenter.

Stenstruplund Kursuscenter ligger på Fyn og adressen er, Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup.

IFUAM benytter kursusafdelingen på Stenstruplund Kursuscenter.

Kursusafdelingen har egen spisestue, opholdsrum, grupperum, værelsesgang og gårdhave. IFUAM har kursusafdelingen for sig selv og møder ikke andre gæster under opholdet. Kursuslokalerne er fuldt udstyret med moderne AV midler og velspillende musikanlæg. Der er trådløst internet på hele ejendommen.

Man bor to personer på værelserne og man skal selv medbringe håndklæder og linned – alternativt kan det lejes på Stenstruplund. Stenstruplund Kursuscenter sørger for maden under modulerne. Stenstruplund Kursuscenter laver suveræn, smuk og sanselig mad – skabt fra bunden af lige dele kærlighed, tid og ærlige råvarer. Stenstruplund har det økologiske sølv spisemærke (60-90% økologi) og er medlem af Smagen af Fyn.

Der er fem undervisningsformer på uddannelsen: terapeutisk træningsforløb, gruppearbejde, teoretisk undervisning, supervision og selvstudie.

Hovedvægten på undervisningen ligger i træning af terapeutiske samtaler, hvor det teoretiske materiale trænes og indarbejdes således, at kursisterne bedre fornemmer metodernes virkning.

Undervisningen foregår i et samspil mellem teori, gruppearbejde og træningsøvelser.

Der lægges på uddannelsen særlig vægt på, at kursisterne lærer det terapeutiske håndværk og får en stærk forståelse af det teoretiske grundlag, for derefter at kunne bruge det i sit terapeutiske arbejde.

Gennem hele uddannelsen evalueres den enkelte kursist i sin udvikling, af terapeutisk/psykologuddannet underviser, gennem mundtligt og skriftlig feedback.Gennem uddannelsen udarbejdes der en personlig udviklingsjournal, som danner grundlag for en personlig elevplan med et læringsperspektiv.

Der er seks eksamener på uddannelsen. Eksamener er både skriftlige og mundtlige. Eksamen bedømmes ud fra bestået eller ikke bestået. Den afsluttende eksamen består af en skriftlig opgave og mundtligt fremlæggelse.

Gennemfører du terapeut uddannelsen hos IFUAM kan du søge optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening. Kontakt Dansk Psykoterapi Forening for yderligere oplysninger.

Du kan hente den samlede studieordning her – Studieordning – Opdateret november 2021

Optagelseskrav

Alle kan søge om at blive optaget på psykoterapiuddannelse ved IFUAM.

Generelle optagelseskriterier

  • Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.
  • Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder.
  • Alle ansøgere skal indsende en tilmeldingsblanket.
  • Der gives merit ud fra en individuel vurdering.

Derudover er der kvote 1, 2 og 3 du kan ansøge.

Læs mere om krav og kvoter

Dét fortæller vores kursister

“Hele forløbet har været en fantastisk oplevelse, en god rejse. Hvor jeg på mange måder har overskredet mine egne grænser, har fået en indsigt i mig og min måde at håndtere livet på. Jeg vil på ingen måde have undværet den udvikling. Jeg skylder en stor tak til de mennesker, der har været med til at gøre min rejse mulig.”

Lone Hansen / Maj 2019

“Det er blevet muligt for mig at mærke og registrere hvad der sker i mig, og dermed adskille mig fra klienten. Og da jeg har dealet med det meste i mig selv er der ikke meget jeg ikke kan være sammen med andre mennesker om. Jeg vil klart anbefale alle at give sig selv den gave det er at give sig selv et ophold på IFUAM.”

“For mig har IFUAM været mit livs vendepunkt. Jeg er blevet modig og tør nu kigge ind af og kan sætte ord på mine følelser. Jeg er blevet mildere og mere imødekommende over for mig selv og mine omgivelser, hvilket jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på. Mit selvværd er vokset i takt med at jeg er begyndt at acceptere mig selv. Dette bevirker at jeg i dag  både kan sige til og fra uden at føle mig forkert. Jeg har fundet ro i min hverdag og i mig selv og kan nu nyde mit eget selvskab.”

Johnny / Afsluttet 2017

“Min rejse med IFUAM, har været den vildeste personlige rejse i mit liv. Det har krævet meget mod, styrke og energi, at nå hertil. Men sammen med IFUAM, gjorde de det muligt at skabe denne forandring med mig. Aldrig har jeg mødt sådan en rar og uddelt opmærksomhed, som fra dette sted. Tak

Jeg kan varmt anbefale til alle der vil på en faglig og personlig rejse og vælge IFUAM.”

Cecilie Brink  / December 2016  

Uddannelse & Kurser

Få indgående viden og indblik i de psykoanalytiske processer og udvid din kompetence ramme.