Om IFUAM

isfugl 10

IFUAM er et lille uddannelsessted med speciale i psykoterapeutiske kurser og uddannelser. IFUAM har eksisteret siden 2004 og startede i et samarbejde mellem Michael Holden og Arne Jakobsen.

IFUAM har hovedkontor i Haderslev og undervisningslokaler på Fyn.

Leder af uddannelsen: Cand. psyk. Arne Jakobsen.

I starten udbød IFUAM mindre specialtilrettelagte kursusforløb og et grundforløb i psykoterapi.

Med tiden blev der også udviklet et efterfølgende forløb til grunduddannelse – træningsforløbet.

Terapeutuddannelsen blev helt færdig i 2014 hvor par-, familie- og gruppeforløbet var færdigudviklet.

Psykoterapeut uddannelsen hos IFUAM er certificeret og godkendt af Reflektor. Dette betyder, at du efter gennemførelsen af terapeut uddannelsen hos IFUAM kan søge optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening.

Hos IFUAM er vi optaget af personlig og faglig udvikling. Er du mest fokuseret på den personlige udvikling, kan du følge kurserne og få kursusbevis. I forbindelse med afslutningen af grundforløbet kan du overveje/søge om optagelse/fortsættelse på psykoterapeutuddannelsen.

Psykoterapeut uddannelsen hos IFUAM – som er 5 årig – består af 3 forløb, grunduddannelse, træningsforløb og par-, familie- og gruppeforløb.

Psykoterapeut uddannelsen ved IFUAM tager udgangspunkt i Carl Rogers klientcentreret terapi, suppleret med gestalt- og kognitiv terapi. Der lægges tilbagevendende vægt på kropslig bevidsthed / opmærksomhed.

Hos IFUAM er der på psykoterapeutuddannelsen særligt fokus på, at træne de terapeutiske færdigheder med tydelig inddragelse af det teoretiske grundlag.

Ved Michael Holdens død i februar 2013 fortsætter IFUAM nu med Bodil Mikkelsen og Arne Jakobsen som faste undervisere. Charlotte Meister blev i august 2018, Ane Koed Mikelsen i januar 2021 tilknyttet som undervisningsassistenter. Der er tilknyttet eksterne undervisere.

 

Arne Jakobsen

Arne Jakobsen arbejder som psykoterapeut og supervisor.

Arnes baggrund er:

 • Uddannet pædagog og cand. psyk..
 • Uddannet psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse – MPF.
 • Familiebehandling Viborg Kommune.
 • Misbrugsbehandler og souschef Sydgården Haderslev.
 • Privatpraktiserende psykolog.
 • Supervisor på misbrugscentre, socialforvaltning, fængsler, arbejdsmarkedstilbud, rådgivningscentre, døgninstitutioner for misbrugere, dagbehandlingssteder for familier, opholdssteder, specialskoler, socialpsykiatriske tilbud m.v..
 • Personaletræning.

Læs mere om Arne

 

Psykoterapeut Bodil MikkelsenBodil Mikkelsen

Bodil Mikkelsen arbejder som psykoterapeut MPF og supervisor.

Bodils baggrund er:

 • Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske.
 • Uddannet psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse – MPF.
 • Uddannet i psykodynamisk korttidsterapi.
 • 1 års familieuddannelse på Kempler Instituttet.
 • Medstarter og leder af familiebehandlingsstedet Margaretegården Løjt Kirkeby.
 • Har arbejdet med familiebehandling i 20 år.

 

 

Psykoterapeut Charlotte MeisterCharlotte Meister

Charlotte arbejder som psykoterapeut ved TUBA Fredericia og er derudover privatpraktiserende psykoterapeut MPF og supervisor.

Charlottes baggrund er:

 • Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske.
 • Uddannet psykoterapeut på Essens og IFUAM – MPF.
 • PD i supervision og vejledning.
 • Fysiurgisk massør.
 • Arbejdet som sygeplejerske, sundhedsplejerske og underviser.
 • Psykoterapeut og sorggruppeleder på Familieambulatoriet OUH Odense.
 • IFUAM fra 2018.

 

 

Ane Koed Mikkelsen

Ane arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut MPF og supervisor.

Anes baggrund er:

 • Uddannet lærer.
 • Uddannet psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse og IFUAM.
 • Arbejdet med børn og unge – behandlingshjem og specialskole, traumatiserede flygtninge.
 • Pædagogisk konsulent i skoleregi.
 • Familie behandler og samværskonsulent.
 • IFUAM fra 2021

 

Jonas Sharck

 • Jonas er privatpraktiserende psykoterapeut og misbrugsbehandler.
 • Uddannet psykoterapeut ved IFUAM
 • SPUK uddannelse indenfor special pædagogik
 • Kontaktperson for unge på psykiatriske opholdssteder
 • Arbejdet i exitprogram – bandemiljø
 • Arbejdet med traumatiserede flygtninge
 • Undervisning af personalegrupper – psykoedukation og misbrugsbehandling
 • Misbrugskonsulent i kommuner og på forsorgshjem

 

Vi bakker op om