Til de studerende

Da det vigtigste redskab i psykoterapi er terapeuten selv, har uddannelsesforløbet som et overordnet formål, at den enkelte kursist tilegner sig indsigt i egen måde at være, reagere og agere på i verden. Uddannelsen er således også en personlig rejse, hvor kursisten bliver tydelig på sig selv og egne værdier. Kursisten tilegner sig viden og indsigt i egne kropslige oplevelser og trænes i aktivt at forholde sig til disse, samt kan anvende denne opmærksomhed terapeutisk såvel i forhold til sig selv samt hos en given klient.

Her finder du

TIl den studerende

Det er en uddannelse hvor der lægges stor vægt på det praktiske, man udvikler og tilegner sig faglige værktøjer/teknikker samt knytter teori til disse.

Formålet med at kursisten tilegner indsigten i sig selv, er at denne skal kunne skabe et professionelt terapeutisk rum, hvor klienten kan være tryg, være sig selv og se sig selv, som den man er. Det frirum der derved skabes, anser vi som afgørende for, at klienten sammen med terapeuten kan udvikle sit liv og tilegne sig de nødvendige kompetencer der muliggør, at klienten kan leve i overensstemmelse med egne behov, ønsker og værdier.

På IFUAM vægtes en åben undervisningsform hvor underviserne ved eksemplets magt i praksis vedstår og afslører eventuel egen usikkerhed og uformåen i dialog med de studerende.

 Det vil sige at der arbejdes med selvafsløring, med andre ord en del af Carl Rogers kernebetingelser.

Uddannelsen har en dynamisk tilgang til misbrug og hvad der ligger bag ved misbruget. Misbrug forstås i en bred forstand som værende en videre udvikling af det personlige forsvar. Når det personlige forsvar ikke slår til, kommer misbruget.

 

IFUAM definerer misbrug i en meget bred forstand som alt fra det at hverdagslivet leves igennem kompenserende adfærd – du gør noget andet end det du har brug for – til hårde stoffer, spil, alkohol etc.

I forbindelse med uddannelsen trænes der blandt andet i:

 • At arbejde terapeutisk med klienter
 • At være tæt på et andet menneske
 • At behandle sine klienter med respekt
 • At tage udgangspunkt i klienten
 • At være optaget af at møde klienten, der hvor klienten er
 • En teoretisk viden i terapeutiske værktøjer
 • At være interesseret og nysgerrig i at høre på klienten
 • At være opmærksom på klientens kropslige holdning
 • At være opmærksom på kropslige signaler – hos sig selv og den anden
 • At være sig selv – for at klienten kan være sig selv
 • At møde klienten uden at påtvinge klienten egne værdier

Undervisningsformer og eksamener

Hos IFUAM er der fem undervisningsformer på uddannelsen:

 • Terapeutiske træningsforløb
 • Gruppearbejde
 • Teoriundervisning
 • Supervision
 • Selvstudie

Undervisningsformerne bruges i forskellige kombinationer i de underviste temaer.

Terapeutisk træningsforløb.

Undervisningsformen terapeutisk træningsforløb har det formål, at træne og udvikle kursisten. Træningsforløbet er terapi udført af kursisterne på kursisterne. Efter hvert træningsforløb er der opsamling, supervision og refleksion som varetages af kursuslederne.

Gennem træningsforløbene øver kursisten terapeutiske teknikker hvortil der knyttes relevant teori.

Via træningsforløbene og gennem egen terapi udvikler kursisterne en personlig terapeutisk stil.

I terapeutiske træningsforløb arbejder kursisten praktisk med teorier og får mulighed for at mærke virkningen af terapi. Herigennem trænes ligeledes kropslig opmærksomhed, empati og grænsesætning.

Gruppearbejde.

Undervisningsformen gruppearbejde har det formål, at udvikle kursistens evne til at samarbejde, at blive tydelig på sig selv og blive personligt udfordret, samt løbende forholde sig til etiske dilemmaer. Gruppearbejde foregår i små og store grupper.

Gruppearbejde er endvidere, at øve sig i at lytte, at udtrykke sig i grupper, træne empati, at sætte grænser, samt det at give sig selv betydning. Efter hvert gruppearbejde er der opsamling, supervision og refleksion som varetages af kursuslederne.

Gruppearbejdet betyder, at kursisten arbejder praktisk med lærte terapeutiske teorier. Endvidere arbejdes der med kropslig opmærksomhed, bevidstgørelse af dynamikker – såvel de indre som ydre, konflikthåndtering og lederskab.

Teoretisk undervisning.

Undervisningsformen teoretisk undervisning har det formål, at give kursisten teoretisk viden inden for den terapeutiske verden. Teoretisk undervisning foregår ved tavleundervisning og ved drøftelse i grupper.

Der lægges i den teoretiske undervisning vægt på, at kursisten skal have mulighed for efterfølgende at træne, mærke og reflektere over teorierne.

Supervision.

Undervisningsformen supervision har det formål, at udvikle kursisten i det terapeutiske rum og skal hjælpe kursisten til at blive tydelig på sig selv samt blive personlig udfordret. Supervision foregår i gruppe og individuelt.

I supervision træner kursisten i at modtage supervision og at give supervision, samt medvirke til skærpelse af den personlige faglighed.

Supervision er træning i refleksion, feedback, tekniske færdigheder og rådgivning.

Selvstudie.

Undervisningsformen selvstudie har det formål, at kursisten har mulighed for at tilegne teori, reflektere og træne terapi.

Selvstudie foregår mellem hvert modul, hvor kursisterne mødes i studiegrupper. Her skal kursisterne drøfte teori/metode, udarbejde skriftlige opgaver, reflektere i grupper og træne teknikker.

På den terapeutiske uddannelse hos IFUAM er der 6 eksamener, samt en årlig evalueringssamtale med den enkelte kursist.

Eksamener.

Alle eksamener er individuelle.

Der er fire eksamener i træningsforløbet og to eksamener i gruppeforløbet.

Der er både skriftlige og mundtlige eksamener.

Karaktergivningen på IFUAM er, ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Hvis man får karakteren “Ikke bestået” gives der supervision og mulighed for reeksamination.

Der er følgende eksamener på IFUAM,

 • Første eksamen er en skriftlig opgave hvor overskriften på opgaven er ”Hvad mangler jeg for at blive en god terapeut? ”
 • Anden eksamen er en klinisk prøve – i forbindelse med gennemførelse af en terapi.
 • Tredje eksamen er en skriftlig opgave hvor overskriften på opgaven er ”Klientens forsvar”.
 • Fjerde eksamen er en skriftlig opgave med mundligt fremlæggelse. Overskriften på opgaven er: Beskrivelse af et kognitivt forløb.
 • Femte eksamen er to skriftlige opgaver og klinisk prøve, som handler om bevægelsesprogrammer.
 • Sjette eksamen – som er den afsluttende – består af en skriftlig opgave og en mundtlig fremlæggelse. Overskriften på opgaven er: ”Min personlige og faglige proces under uddannelsen, sat ind i en teoretisk ramme”.

Faglige links

Dansk psykoterapeutisk forening – https://psykoterapeutforeningen.dk/

Carl Rogers Forum – https://www.carlrogers.dk/

Aaron Beck – https://www.beckinstitute.org/aaron-beck/

IFUAM støtter  – https://www.pce2022.com/

Dét fortæller vores kursister

“Hele forløbet har været en fantastisk oplevelse, en god rejse. Hvor jeg på mange måder har overskredet mine egne grænser, har fået en indsigt i mig og min måde at håndtere livet på. Jeg vil på ingen måde have undværet den udvikling. Jeg skylder en stor tak til de mennesker, der har været med til at gøre min rejse mulig.”

Lone Hansen / Maj 2019

“Det er blevet muligt for mig at mærke og registrere hvad der sker i mig, og dermed adskille mig fra klienten. Og da jeg har dealet med det meste i mig selv er der ikke meget jeg ikke kan være sammen med andre mennesker om. Jeg vil klart anbefale alle at give sig selv den gave det er at give sig selv et ophold på IFUAM.”

“For mig har IFUAM været mit livs vendepunkt. Jeg er blevet modig og tør nu kigge ind af og kan sætte ord på mine følelser. Jeg er blevet mildere og mere imødekommende over for mig selv og mine omgivelser, hvilket jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på. Mit selvværd er vokset i takt med at jeg er begyndt at acceptere mig selv. Dette bevirker at jeg i dag  både kan sige til og fra uden at føle mig forkert. Jeg har fundet ro i min hverdag og i mig selv og kan nu nyde mit eget selvskab.”

Johnny / Afsluttet 2017

“Min rejse med IFUAM, har været den vildeste personlige rejse i mit liv. Det har krævet meget mod, styrke og energi, at nå hertil. Men sammen med IFUAM, gjorde de det muligt at skabe denne forandring med mig. Aldrig har jeg mødt sådan en rar og uddelt opmærksomhed, som fra dette sted. Tak

Jeg kan varmt anbefale til alle der vil på en faglig og personlig rejse og vælge IFUAM.”

Cecilie Brink  / December 2016  

Uddannelse & Kurser

Få indgående viden og indblik i de psykoanalytiske processer og udvid din kompetence ramme.