Gruppeforløb

Gruppeforløbet har fokus på terapitræning i par, gruppe og familier hvor kursisten udvikler sine terapeutiske færdigheder yderligere.

Under gruppeforløbet arbejdes der med terapitræning, samt kursistens evne til at være i offensiven. Endvidere arbejdes der med kursistens evne til at håndtere kompleksiteten i gruppesammenhænge, familie og par. 

moduler pris & tilmelding temaer Kursuskalender

Kort info om Gruppeforløbet

 • For at blive optaget på par-, familie- og gruppeforløbet kræver det, at man har gennemført og bestået træningsforløbet.
 • Par-, familie- og gruppeforløbet fungerer som tredje del af terapeut uddannelsen. Der afsluttes med uddannelsesbevis ved bestået eksamen.
 • Gruppeforløbet afvikles over 1,6 år og er fordelt på 7 moduler à 3 døgn. Der er gruppearbejde imellem hvert modul.
 • Gruppeforløbet indeholder ca. 190 lektioners undervisninger og der er ca. 80 timers forberedelse.

Om gruppeforløbet

Ligesom ved individuel terapi er der en stor opmærksomhed på det kropslige forstået sådan, at tydeliggøre terapeutens egne kropslige oplevelser og de der tilknyttede følelser, således at terapeuten trænes i at skille egne følelser fra gruppens, familiens og parrets følelser.

Undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder, få indsigt i dynamikker i forhold til par, familier og grupper, samt arbejde med eventuelle problemstillinger der måtte opstå i gruppen eller i relationerne kursisterne imellem.

 

I forbindelse med sidstnævnte vil vi tilbagevendende gøre brug af encounter (Carl Rogers) – både som en træningssituation (en del af uddannelsen), men også som en metode / et problemløsende værktøj. Den enkelte kursist vil få lejlighed til at være gruppeleder og derved få erfaring i det at styre en gruppe.

Det er muligt, at afslutte gruppeforløbet med eksamen eller modtage et kursusbevis som bevis på gennemførelse af kurset.

Der ligger 2 eksamener på par-, familie- og gruppeforløbet.

Grundforløbets indhold

Gennemgang af modulerne og deres indhold

 • Træning i opstart af en gruppe.
 • At arbejde med kropsøvelser i en gruppe.
 • Grupper
 • Roller
 • Lederskab
 • Kropsøvelse
 • Som en forberedelse til parterapi, at arbejde med seksualitet, at kunne italesætte seksuelle dilemmaer.
 • At træne det at præsentere sig – at stå frem.
 • Kropstræning.
 • Seksualitet
 • At præsentere sig
 • Kropstræning
 • Encounter
 • At arbejde med bevægelsesprogrammer.
 • Træning i at modtage og give supervision.
 • Træning i gruppeledelse.
 • Din rolle i gruppen – kunstterapeutisk udtrykt.
 • Supervision
 • At være offensiv
 • Lederskab for en gruppe
 • Kunstterapi
 • At opnå færdigheder i parterapi og forstå kompleksiteten i et parforhold.

 • Parforhold
 • Indre objekters betydning for parforholdet
 • Parforholdet i en social kontekst
 • At få erfaring i det at arbejde med en familie.
 • Udtrykke sig – gestalt teater.
 • Barndomsfamilie
 • Familieterapi
 • Gestalt teater
 • Fortsat arbejde med familieterapi

 • Problemstillinger i familier
 • Refleksioner
 • Encounter
 • Eksamen

 • Encounter
 • Eksamen
 • Hoffmyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet
 • Stokkebæk, Anne – Korttidsterapi i grupper på dynamisk relationelt grundlag
 • Svedberg, Lars – Gruppepsykologi Om grupper, organisation og lederskab
 • Wilfred R Bion – Erfaringer i grupper
 • Kent Gordon – Psykoterapi Supervision
 • Johnson, Sue – hold mig. En vejviser til varig kærlighed.
 • Vikkelsøe, Jytte – Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte.
 • Yalom, Irvin D. – Kærlighedens bøddel
 • Løvlie Schibbye, Anne-Lise – Relationer
 • Hanne Hostrup – Tæft, trit og retning
 • Janet G Voititz – At kæmpe for nærhed
 • Thomas Nielsen – Kærlighed og parforhold – under forskernes lup
 • Harville Hendrix – Kærlighed og samliv
 • Paula Jakobsen – Parforholdet – Forelskelse – Krise – Terapi
 • Hansen, Ruth & Peter Mortensen – Oplevelsesorienteret Familieterapi.
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Løvlie Schibbye – Relationer.
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Hauggard, Esben – Psykoterapi
 • Aia Asen m. fl. – Flerfamilie terapi Nye veje i familiearbejde.

Pris & tilmelding

Gruppeforløbet koster kr. 22.500,- heraf indbetales kr. 3.500,- i depositum 1 måned før kursets start.

Afsluttende eksamination kr. 5.500,-. hertil kost og logi kr. 2.200,- 

Kost og logi pr. modul er kr. 2.700,- (forbehold mod ændringer). Undervisningen foregår på Stenstruplund Kursuscenter. Stenstruplund Kursuscenter ligger på Fyn og adressen er, Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup. Læs mere om kursuscentret på https://stenstruplund.dk

Uddannelse på bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for uddannelse er det mulighed for at betale uddannelsen via en bruttolønsordning.

En bruttolønsordning betyder, at din arbejdsgiver betaler uddannelsesafgiften og efter aftale modregner uddannelsesafgiften i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket kan give dig en besparelse på kursus udgiften på op til det halve. Du kan se beregnings eksempel her.

Du skal være opmærksom på at det kun er uddannelsesafgiften som er omfattet af bruttolønsordningen ikke logi, forplejning og bøger.

Læs mere på SKAT’s side her og spørg eventuelt på dit Skattecenter.

tilmelding

Temaer på gruppeforløbet

Temaer

På psykoterapeutuddannelsen hos IFUAM undervises der i temaer. Mellem hvert modul mødes kursisterne i studiegrupper en gang, hvor der arbejdes med stillede opgaver. Opgaverne består af terapeutisk træning, teori tilegnelse – begge dele med henblik på tydeliggørelse af den enkeltes personlige og faglige udvikling.

Temaer på er gruppeforløbet er bl.a.:

 • Hvordan du fungerer i grupper
 • Håndtere det der sker i en gruppe
 • Tage lederskab i en gruppe
 • Encounter
 • Etik i arbejdet med gruppe
 • Parterapi
 • Parforhold
 • Arbejde med familien som et system
 • Arbejde med medafhængighed
 • Din evne til at træde frem
 • Personligt og fagligt lederskab
 • Lysten/evnen til at deltage i konfliktsituationer
 • Villighed til at erkende egne begrænsninger
 • Arbejde med angsten for selvafsløring
 • Kropsbevidsthed
 • Bevægelse og bevægelsesprogrammer

Dét fortæller vores kursister

“Hele forløbet har været en fantastisk oplevelse, en god rejse. Hvor jeg på mange måder har overskredet mine egne grænser, har fået en indsigt i mig og min måde at håndtere livet på. Jeg vil på ingen måde have undværet den udvikling. Jeg skylder en stor tak til de mennesker, der har været med til at gøre min rejse mulig.”

Lone Hansen / Maj 2019

“Det er blevet muligt for mig at mærke og registrere hvad der sker i mig, og dermed adskille mig fra klienten. Og da jeg har dealet med det meste i mig selv er der ikke meget jeg ikke kan være sammen med andre mennesker om. Jeg vil klart anbefale alle at give sig selv den gave det er at give sig selv et ophold på IFUAM.”

“For mig har IFUAM været mit livs vendepunkt. Jeg er blevet modig og tør nu kigge ind af og kan sætte ord på mine følelser. Jeg er blevet mildere og mere imødekommende over for mig selv og mine omgivelser, hvilket jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på. Mit selvværd er vokset i takt med at jeg er begyndt at acceptere mig selv. Dette bevirker at jeg i dag  både kan sige til og fra uden at føle mig forkert. Jeg har fundet ro i min hverdag og i mig selv og kan nu nyde mit eget selvskab.”

Johnny / Afsluttet 2017

“Min rejse med IFUAM, har været den vildeste personlige rejse i mit liv. Det har krævet meget mod, styrke og energi, at nå hertil. Men sammen med IFUAM, gjorde de det muligt at skabe denne forandring med mig. Aldrig har jeg mødt sådan en rar og uddelt opmærksomhed, som fra dette sted. Tak

Jeg kan varmt anbefale til alle der vil på en faglig og personlig rejse og vælge IFUAM.”

Cecilie Brink  / December 2016  

Kursuskalender for gruppeforløbet

Uddannelse & Kurser

Få indgående viden og indblik i de psykoanalytiske processer og udvid din kompetence ramme.