Gruppeforløb

gruppe-arbejde

Gruppeforløbet har 7 moduler.

Gruppeforløbet har fokus på terapitræning i par, gruppe og familier hvor kursisten udvikler sine terapeutiske færdigheder yderligere.

Under gruppeforløbet arbejdes der med terapitræning, samt kursistens evne til at være i offensiven. Endvidere arbejdes der med kursistens evne til at håndtere kompleksiteten i gruppesammenhænge, familie og par. Ligesom ved individuel terapi er der en stor opmærksomhed på det kropslige forstået sådan, at tydeliggøre terapeutens egne kropslige oplevelser og de der tilknyttede følelser, således at terapeuten trænes i at skille egne følelser fra gruppens, familiens og parrets følelser.

Undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder, få indsigt i dynamikker i forhold til par, familier og grupper, samt arbejde med eventuelle problemstillinger der måtte opstå i gruppen eller i relationerne kursisterne imellem. I forbindelse med sidstnævnte vil vi tilbagevendende gøre brug af encounter (Carl Rogers) – både som en træningssituation (en del af uddannelsen), men også som en metode / et problemløsende værktøj. Den enkelte kursist vil få lejlighed til at være gruppeleder og derved få erfaring i det at styre en gruppe.

Det er muligt, at afslutte gruppeforløbet med eksamen eller modtage et kursusbevis som bevis på gennemførelse af kurset.

Der ligger 2 eksamener på par-, familie- og gruppeforløbet.

For at blive optaget på par-, familie- og gruppeforløbet kræver det, at man har gennemført og bestået træningsforløbet.

Par-, familie- og gruppeforløbet fungerer som tredje del af terapeut uddannelsen. Der afsluttes med uddannelsesbevis ved bestået eksamen.

Gruppeforløbet afvikles over 1,6 år og er fordelt på 7 moduler à 3 døgn. Der er gruppearbejde imellem hvert modul.

Gruppeforløbet indeholder ca. 190 lektioners undervisninger og der er ca. 80 timers forberedelse.