Træningsforløb

maelkeboette

Træningsforløbet har 10 moduler.

Træningsforløbet udvikler kursistens terapeutiske evner og giver et bredere kendskab til terapiens verden.

Målet med træningsforløbet er at kursisten tilegner sig terapeutiske færdigheder samt opnår en tydelighed på sig selv og egne indre dynamikker. Herigennem tilegner den enkelte kursist sig bl.a. viden om udviklingspsykologi, objekt relationsteori, tilknytningsteori, forsvar, depression, angst og personligheds forstyrrelser.

Målet er at kunne omsætte dette i den terapeutiske setting, til glæde for klienten.

Den terapeutiske stil er klientcentreret terapi, med inddragelse af såvel gestalt som kognitiv terapi. Der redegøres således også for den historiske udvikling af disse terapier – således at kursisten får mulighed for at forholde sig til de terapeutiske retninger i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

På træningsforløbet arbejdes der primært med terapitræning. I denne sammenhæng er der en stor opmærksomhed på det kropslige forstået sådan, at tydeliggøre terapeutens egne kropslige oplevelser og de dertil knyttede følelser, således at terapeuten trænes i, at adskille egne følelser fra klientens følelser.

Endvidere er der indbygget et kognitivt forløb over 3 moduler, hvor der arbejdes konkret med kognitive terapeutiske færdigheder. I denne sammenhæng har kursisten ekstern klient således, at kursisten får træning i, at tydeliggøre klientens udgangspunkt og opstille en behandlingsplan, samt udføre et terapeutisk forløb med klienten. Kursisten får løbende supervision på dette.

Undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder, få indsigt i egen personlig struktur og arbejde med eventuelle personlige problemstillinger.

Der ligger 4 eksamener på træningsforløbet.

For at blive optaget på træningsforløbet kræves det, at man har gennemført grunduddannelsen eller et andet terapeutisk basiskursus. Det er muligt, at blive optaget med merit. Dette sker efter en individuel vurdering. Læs mere om dette under optagelseskrav.

Træningsforløbet fungerer som anden del af terapeut uddannelsen. Der afsluttes med kursusbevis for gennemført kursus.

Kurset afvikles over 2½ år og er fordelt på 10 moduler à 3 døgn. Der er gruppearbejde imellem hvert modul.

Træningsforløbet indeholder ca. 350 lektioners undervisning og ca. 150 timers forberedelse.