Træningsforløb

Træningsforløbet henvender sig til personer, der har gennemført grunduddannelsen (se optagelseskriterier) og ønsker, at udvikle terapeutiske evner yderligere samt at få et bredere kendskab til terapiens verden.

moduler pris & tilmelding temaer Kursuskalender

Formål med træningsforløbet

På træningsuddannelsen arbejdes der primært med terapitræning. I den sammenhæng er der en stor opmærksomhed på det kropslige. Der arbejdes således på at tydeliggøre kursisten egne kropslige oplevelser og de der tilknyttede følelser, således at kursisten trænes i, at adskille egne følelser fra klientens.

Om træningsforløbet

Træningsforløbet består af modul 6 til 15(10 moduler i alt)

Der arbejdes konkret i modul 12 – 14 med kognitive terapeutiske færdigheder.

Temaer på træningsforløbet er bl.a. personlig udvikling, udviklingspsykologi, empati, konflikthåndtering, kropstræning/opmærksomhed, sanser, personlighedsstruktur, objekter, tilknytning, forsvar, etik-moral –normer, depression, angst, personlighedsforstyrrelser, terapitræning, grundfølelser.

 

Undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser og gruppearbejde, hvor den enkelte vil tilegne sig faglige færdigheder, få indsigt i egen personlig struktur og arbejde med eventuelle personlige problemstillinger.

Det er muligt at afslutte træningsuddannelsen med eksamen eller blot modtage et kursusbevis på, at man har gennemført uddannelsen.

Træningsforløbets indhold

Gennemgang af modulerne og deres indhold

At styrke evnen til at skabe kontakt. Træne evnen til kropslig opmærksomhed. At forholde sig til det terapeutiske rum, samt at forholde sig til etiske overvejelser i forbindelse med terapi.

 • Terapeutens rolle
 • Arbejde med livshistorie
 • Kontakt
 • Kropslig opmærksomhed/ de kropslige reaktioners betydning
 • Sociogram
 • Etik
 • Introduktion og træning af klientcentreret terapi – herunder psykoterapiens historie.
 • At arbejde med behov, styrkelse af livets fundament, det gode liv samt træne terapeutiske færdigheder.
 • Behov – Maslows behovspyramide.
 • Bevægelsesprogram.
 • Klientcentret terapi.
 • Livets fundament.
 • Det gode liv.
 • Indblik i tilknytningsteorier.
 • At arbejde med grænsesætning og dennes betydning –grænser, sansning og følelser.
 • Indre objekter – ideal og real mor /far.
 • Terapeutisk træning.
 • Terapi med ekstern klient.
 • At sætte grænser for sig selv og i relation til andre – betydningen af dette.
 • Sanser og følelser.
 • Tilknytning
 • Tillid
 • Ideal/real far og mor.
 • Terapi med klient.
 • At forstå betydningen af forholdsafhængighed samt betydningen af gruppe tilhørsforhold.
 • At se kunstterapi som en måde at tydeliggøre personlige udviklingspotentialer.
 • Hvilke roller har du haft i forskellige grupper?
 • Kunstterapi
 • Forholdsafhængighed.
 • Sætte grænser i livet.
 • Træning i kontakt og empati – at gå med klienten.
 • Selvafsløring og kropslig opmærksomhedstræning.
 • Terapi med ekstern klient.
 • Kontakt og empati.
 • Terapi med en klient.
 • Objektrelationer
 • Joharis vindue.
 • Arbejde med kropsfornemmelse.
 • At få indblik i dannelsen af det personlige forsvar og få indblik i deraf forskellige forsvarsmekanismer.
 • At arbejde med grundfølelser.
 • Terapi med klient.
 • At kunne se klientens forsvar.
 • Grundfølelser.
 • Terapi med klient.
 • Kreativ udtryk.
 • Eget forsvar.

Kognitiv terapi – modul 12, 13 og 14

Moduler 12, 13 og 14 er indføring i kognitiv terapi, teoretisk og praktisk.

Man skal have en ekstern øve klient. Øve klienten skal bruges til at træne kognitiv terapi og denne træning danner grundlag for kursistens afsluttende skriftlige eksamen i kognitiv terapi.

 • At forstå og begynde at udføre kognitiv terapi ud fra den kognitive terapis grundmodel.
 • Den kognitive terapis historie.
 • Supervision af arbejde med ekstern klient.
 • At påbegynde journal skrivning.
 • Kognitiv terapi.
 • Kognitiv grundmodel.
 • At differenciere tanke følelse impuls og handling
 • Stress
 • Behandlingsplaner
 • Sokratisk indspørgen.
 • Adaptiv/maladaptiv.
 • Social færdighedstest
 • Træne kognitiv terapi i forbindelse med depression og angst.
 • Forholde sig til begreberne depression og angst.
 • Supervision af arbejde med ekstern klient.
 • At arbejde med test.
 • Kognitiv terapi.
 • Behandlingslaner
 • Depression
 • Angst
 • At differenciere tanke, følelse, impuls og handling
 • Diagnoser
 • Journalskrivning
 • Fortsat træning i de kognitive grundbegreber.
 • At arbejde med begrebet personlighedsforstyrelse.
 • Supervision af arbejdet med ekstern klient.
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Sokratisk indspørgen.
 • Behandlingsplaner
 • Journal skrivning.
 • Afslutte det kognitive terapeutiske forløb.
 • Arbejde med projektion.
 • Eksamination.
 • Projektion
 • Supervision
 • Eksamen
 • Hoffmeyer, Niels – Jeg vil bestemme
 • Sommerbeck, Lisbeth – Klientcentreret terapi i psykiatrien
 • Schellenbaum, Peter – De uelskedes sår
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Friborg, Annette – Fra Fucking barndom til fed fremtid.
 • Hostrup, Hanne – Gestalt terapi
 • Poulsen, Arne – Børns udvikling
 • Lønstrup, Britta –Det åbne rum
 • Revstedt, Per – Motivationsarbejde
 • William R. Miller & Stephen Rollnick – Motivationssamtalen
 • Sørensen, Lars J. – Skam – medfødt og tillært
 • Balint, Michael – Grundbristen
 • Craford, Clarence – Udviklende fortrolighed
 • Hvid, Tove – Kroppens fortællinger.
 • Haugaard, Esben – Psykoterapie
 • Hart, Susan – Neuroaffektiv udviklings psykologi 1.2.3.
 • Schellenbaum, Peter – De uelskedes sår
 • Woititz, Janet G – Voksne børn af alkoholikere
 • Berlin, Sverker – Galskabens magt
 • Bowlby, John – En sikker base
 • Craford, Clarence – Udviklende fortrolighed
 • Schellenbaum, Peter – Farvel til selvødelæggelse
 • Yalom, Irvin D. – Kærlighedens bøddel
 • Perry, Bruce D. & Maia SZallavitz – Drengen der voksede op som hund.
 • Lipton, Bruce H. – Intelligente celler
 • Prochaska, Norcross, DiClemente – Varig forandring
 • Selva, Patricia Della – Intensiv dynamisk korttidsterapi
 • Yalom, Irvin D. – Eksistentiel Psykoterapi
 • Gorski, Terence T. – Benægtelse
 • Beck, Judith S. – Kognitiv terapi
 • Karterud, Sigmund – Personlighed
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Arendt & Rosenberg – Kognitiv Terapi – nyeste udvikling
 • Toustrup, Jørn – Autentisk nærvær i psykoterapi og i livet
 • Haugaard, Esben – Psykoterapi
 • Løvlie Schibbye, Anne-Lise – Relationer
 • Dahl, Alv A. og Aud Dalsegg – Charmør og Tyran
 • Gendlin, Eugene T. – Fokusering Hør hvad din krop fortæller dig
 • Arendt & Rosenberg – Kognitiv terapi – nyeste udvikling
 • Karterud, Sigmund – Personlighed
 • Selva, Patricia Della – Intensiv dynamisk korttidsterapi
 • Young, Jeffrey E. – Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser

Pris & tilmelding

Træningsforløbet koster kr. 36.000,- heraf indbetales kr. 3.500,- i depositum 1 måned før kursets start.

Kost og logi pr. modul er kr. 2.700,- (forbehold mod ændringer). Undervisningen foregår på Stenstruplund Kursuscenter. Stenstruplund Kursuscenter ligger på Fyn og adressen er, Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup. Læs mere om kursuscentret på https://stenstruplund.dk

Uddannelse på bruttolønsordning

Hvis du selv skal betale for uddannelse er det mulighed for at betale uddannelsen via en bruttolønsordning.

En bruttolønsordning betyder, at din arbejdsgiver betaler uddannelsesafgiften og efter aftale modregner uddannelsesafgiften i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket kan give dig en besparelse på kursus udgiften på op til det halve. Du kan se beregnings eksempel her.

Du skal være opmærksom på at det kun er uddannelsesafgiften som er omfattet af bruttolønsordningen ikke logi, forplejning og bøger.

Læs mere på SKAT’s side her og spørg eventuelt på dit Skattecenter.

tilmelding

Temaer på træningsforløbet

På psykoterapeutuddannelsen hos IFUAM undervises der ikke i fag men i temaer. Mellem hvert modul mødes kursisterne en gang i studiegruppe. Der arbejdes med opgaver af såvel praktisk som teoretisk art.

Som kursist er du også i en lille træningsgruppe, hvor du mødes kontinuerligt og arbejder såvel med dine personlige problemstillinger samt træner dine terapeutiske færdigheder.

Temaer på er træningsforløbet er bl.a.:

 • Motivation
 • Forsvarsmekanismer
 • Opmærksomhed på kropslige signaler
 • Gestaltteater
 • Forholdsafhængighed
 • Kontakt
 • Livets fundament – den indre dynamik
 • Behovstilfredsstillelse
 • Arbejde med udviklingshypoteser
 • Grænsesætning
 • Indre styring – herunder arbejde med evne og villighed til at tage stilling
 • Kreative udtryksformer
 • Livslinje

Metode

Klientcentreret terapi

Gestalt/krop terapi

Kunst terapi

Kognitiv terapi

Dét fortæller vores kursister

“Hele forløbet har været en fantastisk oplevelse, en god rejse. Hvor jeg på mange måder har overskredet mine egne grænser, har fået en indsigt i mig og min måde at håndtere livet på. Jeg vil på ingen måde have undværet den udvikling. Jeg skylder en stor tak til de mennesker, der har været med til at gøre min rejse mulig.”

Lone Hansen / Maj 2019

“Det er blevet muligt for mig at mærke og registrere hvad der sker i mig, og dermed adskille mig fra klienten. Og da jeg har dealet med det meste i mig selv er der ikke meget jeg ikke kan være sammen med andre mennesker om. Jeg vil klart anbefale alle at give sig selv den gave det er at give sig selv et ophold på IFUAM.”

“For mig har IFUAM været mit livs vendepunkt. Jeg er blevet modig og tør nu kigge ind af og kan sætte ord på mine følelser. Jeg er blevet mildere og mere imødekommende over for mig selv og mine omgivelser, hvilket jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på. Mit selvværd er vokset i takt med at jeg er begyndt at acceptere mig selv. Dette bevirker at jeg i dag  både kan sige til og fra uden at føle mig forkert. Jeg har fundet ro i min hverdag og i mig selv og kan nu nyde mit eget selvskab.”

Johnny / Afsluttet 2017

“Min rejse med IFUAM, har været den vildeste personlige rejse i mit liv. Det har krævet meget mod, styrke og energi, at nå hertil. Men sammen med IFUAM, gjorde de det muligt at skabe denne forandring med mig. Aldrig har jeg mødt sådan en rar og uddelt opmærksomhed, som fra dette sted. Tak

Jeg kan varmt anbefale til alle der vil på en faglig og personlig rejse og vælge IFUAM.”

Cecilie Brink  / December 2016  

Kursuskalender for Træningsforløbet

IGANG
Hold 15
1. modul 5. – 8. nov. 2023
2. modul 21. – 24. jan. 2024
3. modul 4. – 7. april 2024
4. modul 9. – 12. juni 2024
5. modul 15. – 18. sept. 2024
6. modul 24. – 27. nov. 2024
7. modul 30. jan.-2 .feb. 2025
8. modul 9. – 12. marts 2025
9. modul 1. – 4. juni 2025
10. modul 4. – 7. sept. 2025
Tilmeld
Uddannelse & Kurser

Få indgående viden og indblik i de psykoanalytiske processer og udvid din kompetence ramme.