Undervisningsformer

Undervisningsformer.

Hos IFUAM er der fem undervisningsformer på uddannelsen:

 • Terapeutiske træningsforløb
 • Gruppearbejde
 • Teoriundervisning
 • Supervision
 • Selvstudie

Undervisningsformerne bruges i forskellige kombinationer i de underviste temaer.

Terapeutisk træningsforløb.

Undervisningsformen terapeutisk træningsforløb har det formål, at træne og udvikle kursisten. Træningsforløbet er terapi udført af kursisterne på kursisterne. Efter hvert træningsforløb er der opsamling, supervision og refleksion som varetages af kursuslederne.

Gennem træningsforløbene øver kursisten terapeutiske teknikker hvortil der knyttes relevant teori.

Via træningsforløbene og gennem egen terapi udvikler kursisterne en personlig terapeutisk stil.

I terapeutiske træningsforløb arbejder kursisten praktisk med teorier og får mulighed for at mærke virkningen af terapi. Herigennem trænes ligeledes kropslig opmærksomhed, empati og grænsesætning.

Gruppearbejde.

Undervisningsformen gruppearbejde har det formål, at udvikle kursistens evne til at samarbejde, at blive tydelig på sig selv og blive personligt udfordret, samt løbende forholde sig til etiske dilemmaer. Gruppearbejde foregår i små og store grupper.

Gruppearbejde er endvidere, at øve sig i at lytte, at udtrykke sig i grupper, træne empati, at sætte grænser, samt det at give sig selv betydning. Efter hvert gruppearbejde er der opsamling, supervision og refleksion som varetages af kursuslederne.

Gruppearbejdet betyder, at kursisten arbejder praktisk med lærte terapeutiske teorier. Endvidere arbejdes der med kropslig opmærksomhed, bevidstgørelse af dynamikker – såvel de indre som ydre, konflikthåndtering og lederskab.

Teoretisk undervisning.

Undervisningsformen teoretisk undervisning har det formål, at give kursisten teoretisk viden inden for den terapeutiske verden. Teoretisk undervisning foregår ved tavleundervisning og ved drøftelse i grupper.

Der lægges i den teoretiske undervisning vægt på, at kursisten skal have mulighed for efterfølgende at træne, mærke og reflektere over teorierne.

Supervision.

Undervisningsformen supervision har det formål, at udvikle kursisten i det terapeutiske rum og skal hjælpe kursisten til at blive tydelig på sig selv samt blive personlig udfordret. Supervision foregår i gruppe og individuelt.

I supervision træner kursisten i at modtage supervision og at give supervision, samt medvirke til skærpelse af den personlige faglighed.

Supervision er træning i refleksion, feedback, tekniske færdigheder og rådgivning.

Selvstudie.

Undervisningsformen selvstudie har det formål, at kursisten har mulighed for at tilegne teori, reflektere og træne terapi.

Selvstudie foregår mellem hvert modul, hvor kursisterne mødes i studiegrupper. Her skal kursisterne drøfte teori/metode, udarbejde skriftlige opgaver, reflektere i grupper og træne teknikker.

På den terapeutiske uddannelse hos IFUAM er der 6 eksamener, samt en årlig evalueringssamtale med den enkelte kursist.

Eksamener.

Alle eksamener er individuelle.

Der er fire eksamener i træningsforløbet og to eksamener i gruppeforløbet.

Der er både skriftlige og mundtlige eksamener.

Karaktergivningen på IFUAM er, ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Hvis man får karakteren “Ikke bestået” gives der supervision og mulighed for reeksamination.

Der er følgende eksamener på IFUAM,

 • Første eksamen er en skriftlig opgave hvor overskriften på opgaven er ”Hvad mangler jeg for at blive en god terapeut? ”
 • Anden eksamen er en klinisk prøve – i forbindelse med gennemførelse af en terapi.
 • Tredje eksamen er en skriftlig opgave hvor overskriften på opgaven er ”Klientens forsvar”.
 • Fjerde eksamen er en skriftlig opgave med mundligt fremlæggelse. Overskriften på opgaven er: Beskrivelse af et kognitivt forløb.
 • Femte eksamen er to skriftlige opgaver og klinisk prøve, som handler om bevægelsesprogrammer.
 • Sjette eksamen – som er den afsluttende – består af en skriftlig opgave og en mundtlig fremlæggelse. Overskriften på opgaven er: ”Min personlige og faglige proces under uddannelsen, sat ind i en teoretisk ramme”.

Hos IFUAM evalueres kursisterne årligt via personlige samtale med studievejlederen eller kursuslederen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *